مشتری مدار(CRM)
مشتری مدار(CRM)
اطلاع از نحوه ثبت نام

دانش پذیر گرامی، لطفا پیش از تکمیل فرم ذیل، راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی را از اینجا دریافت نموده و آن را به طور کامل مطالعه نمایید.

مشخصات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* جنسیت :
       
* نام پدر :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
* کد ملی :
* شماره شناسنامه :
* محل صدور :
* رشته تحصیلی :
* مقطع تحصیلی :
* محل تحصیل :
* سمت شغلی :
* محل فعالیت :
* شهر محل فعالیت :
سایر :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* پست الکترونیکی :
* نشانی :
* کدپستی :
اطلاعات دوره

مدت دوره (ساعت)  شهریه با احتساب مالیات برارزش افزوده (ریال)
معرفی شدگان اعضا داوطلبین آزاد
8 2،400،000 3،200،000

معرفی نامه

جهت تکمیل ثبت نام ارائه ی معرفی نامه از سازمان یا شرکت متبوع با فرمت ذیل الزامی می باشد.

معرفی نامه:

بسمه تعالی

   بدینوسیله جناب‌آقای/سرکار‌خانم ............................. از طرف شرکت ......................................
جهت دوره/ سمینار آموزشی .....................................................................  معرفی می شوند.

مهر و امضاء شرکت 

 

تصویر معرفی نامه ی ممهور به مهر شرکت را در قسمت زیر بارگذاری نمایید.

تصویر معرفی نامه :
اطلاعات مالی ثبت نام
* مبلغ شهریه دوره بر اساس اطلاعات بالا (به ریال) :
* نحوه ی واریز :
* شماره فیش یا شماره پیگیری :
* تاریخ واریز :
* نوع واریز کننده :
* نام واریز کننده :
* تصویر فیش واریزی یا رسید پرداخت :
در صورت تمایل برای صدور فاکتور به نام شخص حقوقی واریز کننده، لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
کد اقتصادی :
شناسه ملی :
تلفن :
آدرس با ذکر نام استان و شهر مربوطه :
کد پستی :
شرکت در دوره های برگزار شده توسط کانون کارگزاران

آیا تاکنون در دوره های برگزار شده توسط کانون شرکت نموده اید؟ 
* 1 :
       
2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

نحوه آشنایی با این دوره
1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :
تعهد نامه
دانش پذیر گرامی، برای اتمام ثبت نام خود در این دوره باید متعهد شوید که با مطالعه راهنمای ثبت نام و آگاهی از شرایط دوره به تکمیل  فرم  فوق اقدام نموده اید و صحت اطلاعات مندرج را تایید نمایید.
* شرایط مذکور را :

ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار