مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در آبان ماه سال جاری، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی "تحلیل بنیادی مقدماتی" می نماید .
مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از تمدید زمان ثبت نام نوبت سوم دوره نظارت و کنترل داخلی خبر داد.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در آبان ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره قوانین کسب و کار برای افراد غیرحقوقی می نماید .
کانون کارگزاران دهمین نوبت از دوره های مربوط به تمدید اعتبار گواهی نامه های بازار سرمایه را برنامه ریزی و برای موعد برگزاری پاییز سال جاری آماده ثبت نام نموده است.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در آبان ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی برای افراد غیرمالی می نماید.
کانال اطلاع رسانی تلگرام
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
 
 
.:: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ::. .:: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ::.
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار