نظر به استقبال و درخواست مکرر متقاضیان جهت برگزاری دوره های آمادگی آزمون اصول و معامله گری بازار سرمایه، کانون کارگزاران اقدام به برگزاری این دوره ها می نماید.
کانون کارگزاران دوره زبان تخصصی علوم مالی را در زمستان سال جاری برگزار می نماید.
کانون کارگزاران همایش بازار سرمایه بین الملل استرالیـا را برگزار می نماید.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در دی ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی مالی رفتاری می نماید .
سمینار تخصصی بررسی صنعت بانکداری در ایران در 25 آبان ماه سال جاری توسط کانون کارگزاران برگزار می شود.
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
 
 

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایهپایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایرانشرکت مدیریت فناوری بورس تهرانشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت فرابورس ایرانبورس انرژیشرکت بورس کالای ایرانشرکت بورس اوراق بهادار تهرانسازمان بورس و اوراق بهادار

سایر لینکهای مرتبط