واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل بنیادی پیشرفته " می نماید .
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بازار سرمایه، در دی ماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار آموزشی آنلاین " مهارت های حرفه ای پرسنل کال سنتر(واحد تماس) و مذاکره تلفنی اثربخش " می نماید .
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بازار سرمایه، در آذر ماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "نگارش متن های تبلیغی و مدیریتی" می نماید .
مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از آغاز ثبت نام نوبت پنجم دوره نظارت و کنترل داخلی در پاییز 95 خبر داد.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در دی ماه سال جاری، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس می نماید .
بازار سرمایه در یک نگاه
کانال اطلاع رسانی تلگرام
همایش بازار سرمایه بین الملل ژاپن
موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 
 
.:: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ::. .:: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ::.
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار