مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از آغاز ثبت نام نوبت هفتم دوره نظارت و کنترل داخلی در پاییز 96 خبر داد.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی "کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث مالی و سرمایه گذاری" در فصل پاییز می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین "آشنایی با سرمایه گذاری در بورس" می نماید .
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی " ارزشگذاری سهام شرکت ها (با رویکرد کاربردی) می نماید.
واحد آموزش کانون اقدام به برگزاری دوره آموزشی "مشمولان قبولی مشروط به تکدرس گواهی نامه های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه نوبت 29" می نماید .
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار