واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی "تحلیل تکنیکال (مقدماتی)" می نماید .
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین "آشنایی با سرمایه گذاری در بورس" می نماید .
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، در بهمن ماه سال جاری، اقدام به برگزاری سمینار آموزشی آنلاین "آشنایی با مالی رفتاری" می نماید .
کانون کارگزاران بار دیگر همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در فصل زمستان سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی اوراق مشتقه در بازار سرمایه ایران می نماید.
بازار سرمایه در یک نگاه
همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا
موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار