مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در دی ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس می نماید .
سمینار تخصصی مدیریت ادعا در بازار سرمایه در 5 ام آبان ماه سال جاری توسط کانون کارگزاران برگزار می شود.
ثبت نام دوره های آمادگی بیست و چهارمین دوره آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه از امروز 20 مهر ماه آغاز می شود.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در مهرماه سال جاری، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با مباحث مهم در ارتباط با مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه" می نماید .
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
سمینار بازاریابی خدمات مالی
 
 

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایهپایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایرانشرکت مدیریت فناوری بورس تهرانشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت فرابورس ایرانبورس انرژیشرکت بورس کالای ایرانشرکت بورس اوراق بهادار تهرانسازمان بورس و اوراق بهادار

سایر لینکهای مرتبط