مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از آغاز ثبت نام نوبت اول دوره نظارت و کنترل داخلی در پاییز 93خبر داد.
مدیریت آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با بازار سرمایه در فصل زمستان، اقدام به برگزاری این سمینارها می نماید.
کانون کارگزاران برای اولین بار همایش بازار سرمایه بین الملل سوئیس را برگزار می نماید.
به دنبال ایجاد نوآوری های تخصصی، تنوع و ارتقاء سطح علمی سفرهای بازار سرمایه بین الملل، کانون با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات آتی پارس سفرهای آموزش محور برگزار می نماید.
مدیریت آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با بازار سرمایه در فصل زمستان، اقدام به برگزاری این دوره ها می نماید.
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
 
 

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایهپایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایرانشرکت مدیریت فناوری بورس تهرانشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت فرابورس ایرانبورس انرژیشرکت بورس کالای ایرانشرکت بورس اوراق بهادار تهرانسازمان بورس و اوراق بهادار

سایر لینکهای مرتبط