مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در شهریورماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی برای افراد غیرمالی می نماید.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی " ارزش گذاری سهام مقدماتی" می نماید .
کانون کارگزاران همایش بازار سرمایه بین الملل اتریش- آلمان را برگزار می نماید.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی ،در مردادماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی چک می نماید.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در شهریورماه سال جاری، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس می نماید.
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
 
 
.:: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ::. .:: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ::.
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار