واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بازار سرمایه، در اسفند ماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار آموزشی آنلاین سمینار آموزشی آنلاین "هدف گذاری اثربخش در سال 1396" می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بازار سرمایه، در اسفندماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "روش های سنجش تعهد کارکنان" می نماید.
به دلیل استقبال گسترده مخاطبان، واحد آموزش کانون در فصل زمستان سال جاری بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی می نماید.
کانون کارگزاران بار دیگر همایش بازار سرمایه بین الملل آلمان را برگزار می نماید. بازدید از بزرگترین نمایشگاه مالی اروپا (INVEST) اشتوتگارت و نهادهای بازار سرمایه آلمان
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بازار سرمایه، در اسفند ماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "آشنایی با بودجه کل کشور و مهمترین تغییرات در لایحه بودجه سال 1396" می نماید .
بازار سرمایه در یک نگاه
همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار