نتایج آزمون نوبت ششم دوره نظارت و کنترل داخلی و جبرانی از امروز بر روی سایت کانون قابل مشاهده می باشد.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با سرمایه گذاری در بورس" می نماید.
واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "تحلیل جامع صنعت لاستیک" می نماید.
کانون کارگزاران بار دیگر همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "تحلیل جامع صنعت بیمه" می نماید.
بازار سرمایه در یک نگاه
جشنواره بورس و رسانه
بیست و نهمین دوره آزمون کتبی گواهینامه های حرفه ای
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار