کانون کارگزاران همایش بازار سرمایه بین الملل استرالیـا را برگزار می نماید.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در دی ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی مالی رفتاری می نماید .
سمینار تخصصی بررسی صنعت بانکداری در ایران در 25 آبان ماه سال جاری توسط کانون کارگزاران برگزار می شود.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در فصل پاییز سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی "ارزش گذاری سهام" می نماید .
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
سمینار بازاریابی خدمات مالی
 
 

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایهپایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایرانشرکت مدیریت فناوری بورس تهرانشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت فرابورس ایرانبورس انرژیشرکت بورس کالای ایرانشرکت بورس اوراق بهادار تهرانسازمان بورس و اوراق بهادار

سایر لینکهای مرتبط