دکتر فطانت در نشست هم اندیشی مدیران ارکان بازار سرمایه بیان کرد: تطبیق نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار با استانداردهای آیسکو

دکتر فطانت در نشست هم اندیشی مدیران ارکان بازار سرمایه بیان کرد: تطبیق نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار با استانداردهای آیسکو

دکتر فطانت در نشست هم اندیشی مدیران ارکان بازار سرمایه بیان کرد: تطبیق نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار با استانداردهای آیسکو

در نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، استانداردهای آیسکو تطبیق داده شده و مدل سایر بورس ها نیز مورد مطالعه قرار رفته است. اما هنوز هم نیازمند تکمیل است و نظرات جمع آوری شده و در صورت لزوم اصلاحات بر روی نقشه اعمال شود.

جلسه هم اندیشی مدیران ارکان بازار سرمایه و مدیران بازار سرمایه در خصوص نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مدیران این سازمان و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در ابتدای این جلسه، دکتر محمد فطانت با اشاره به حل مسایل مربوط به تحریم ها ابراز داشت: بر اساس معیارهایی که این روزها در خصوص آن صحبت می شود و در برنامه ششم نیز در خصوص آن تصمیم گیری می شود، رشد اقتصادی 8 درصدی است و ما نیز بر همان اساس حرکت می کنیم. رشد 8 درصدی به این معناست که باید طی 5 سال آینده، 800 تا 900 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری صورت بگیرد و بانک ها برای این منظور به تنهایی پاسخگو نیستند و بازار سرمایه در این زمینه باید به کمک بیاید.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه ابراز داشت: در دوران تحریم ها که ارتباطات و نظامات پولی و مالی ما با دنیا قطع بود، اتفاقات زیادی در دنیا رخ داد. یکی از این موارد بحران اقتصادی 2008 بود. پس از بحران 2008 و رکودی که در دنیا اتفاق افتاد، تمامی مقررات و نظامات حاکم بر دستگاه های پولی و مالی دنیا عوض شد.  اما تحریم ها باعث شده بود که از زبان مشترک گفت و گو با دنیا مقداری عقب بیفتیم.

وی یادآور شد: در سفر اخیر که با رییس جمهوری به ایتالیا و فرانسه رفته بودیم ، به عینه مشاهده شد که مدل هایی که جدیدا مورد استفاده قرار می گیرد با روش های معمول مورد استفاده در کشور ما متفاوت است.

دکتر فطانت ابراز داشت: نظام بانکی فعلی، نظامی نیست که پاسخگوی تامین مالی ها در مقیاس های بزرگ باشد. حرکت تامین مالی دنیا هم اکنون به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کرده است. دلیل آن هم نظارت دقیق حاکم بر این بازار است.

رییس سازمان بورس تصریح کرد: بازار سرمایه شفاف و بر اساس جامع نگری کامل تامین مالی، درخواست کننده را رصد می کند حتی در همان ابتدا، تمامی اجزای پروژه مانند خریدار محصول، نحوه ساخت و ساز و نقدشوندگی اوراق هم مشخص است.

وی ابراز داشت: در مجموعه بازار سرمایه و تیم مدیریتی بازار سرمایه باید یک هم افزایی و تفکر واحد برای ایفای نقش توسعه ای که همه ما در فاز اول برای توسعه بازار سرمایه بر عهده مان است و در فاز دوم آن توسعه ای که برای کشور بر عهده ماست، را ایجاد کنیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نقشه استراتژیک تدوین شده می خواهد یک زبان مشترک ایجاد کند، تاکید کرد: البته این نسخه ویرایش اول بوده و مبتنی بر 60 هدف مختلفی است که همه بازار سرمایه در آن نقش ایفا می کنند، در عین حال رابطه علت و معلولی بین هر کدام از این اهداف و هدف غایی تعریف شده را مشخص می کند.

دکتر فطانت افزود: تمامی ارکان باید معیارهای واحدی برای محاسبات داشته باشند، برای مثال اگر یک هدفی را در کل بازار سرمایه دنبال می کنیم با یک روش اندازه گیری کنیم چراکه این موضوع به برنامه ریزی و زبان واحد در بازار سرمایه کمک می کند. همچنین سهم و وظیفه همه افراد در بازار سرمایه مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: در نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، استانداردهای آیسکو تطبیق داده شده و مدل سایر بورس ها نیز مورد مطالعه قرار رفته است. اما هنوز هم نیازمند تکمیل است و نظرات جمع آوری شده و در صورت لزوم اصلاحات بر روی نقشه اعمال شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف نهایی این است که برای شروع کار در سال 95، یک نقشه منسجم داشته باشیم تا برنامه ریزی ها بر آن اساس شکل بگیرد. برای هم جهتی در کل مجموعه لازم است که هر کدام از ارکان نقش و وظایف خود را به صورت منسجم تعریف کنند تا طی برنامه 5 ساله ششم، به اهداف طراحی شده دست یابیم.

وی در توضیح مدل کارت امتیازی متوازن، ابراز داشت: بر اساس مدلBSC، همه اهداف در نظر گرفته شده هم وزن هستند و از همین رو به کارت امتیازی متوازن معروف شده است. بنابراین در خصوص بین المللی شدن اقداماتی صورت می گیرد. در خصوص مقررات هم بهبود فرایند تدوین و ارتقای سیاست ها در بازار دیده شده است. هم چنین افزایش مشارکت در تدوین قوانین مرتبط با بازار نیز دیده شده است.

در ادامه این نشست، مهندس یاشار فروهر، طراح و مدیر اجرایی این نقشه گفت: طراحی و استقرار نقشه استراتژی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با اشاره به اینکه مدل بر اساس کارت امتیازی متوازن طراحی شده که پیشرفته ترین سیستم برنامه ریزی است، ابراز داشت: این مدل 4 وجه دارد که عبارتند از وجه یادگیری و رشد، وجه فرایندهای داخلی، وجه مشتریان و ذینفعان و وجه دستاوردهای کلیدی عملکرد.

وی کارت امتیاز متوازن را برای تبیین و تشریح فرضیات استراتژیک به یک درخت تشبیه کرد و گفت: باید چشم انداز و ماموریت را عملیاتی کنیم. متاسفانه 80 درصد شرکت ها و کشورها در این زمینه مشکل دارند. در این راستا باید بردارها را در جهت چشم انداز همسو کنیم.

فروهر ادامه داد: بزرگ ترین امکان این مدل، آن است که زبان استراتژی را به اصطلاحات عملیاتی ترجمه و کارت امتیازی را به شاخص ها تبدیل می کند و برنامه ها و اقدامات را مشخص کرده و راه را به لایه های سازمانی نشان می دهد.

وی در ادامه به مراحل تدوین نقشه استراتژی در سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: این برنامه بر اساس اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نقشه راه اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.

طراح و مدیر اجرایی نقشه استراتژی سازمان بورس ابراز داشت: تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش ثروت آفرینی کشور، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری، افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی و تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در عین حال، ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار از اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس گفت: در این راستا، اسناد بالادستی به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد و بعد از جلسات متعدد، اهداف سازمان بورس در چهار مدل ریخته شد.

به گفته وی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی دولت و بنگاه ها، ارتقا کیفیت و تنوع نهادها و ابزارهای مالی و خدمات حرفه ای در بازار سرمایه، توسعه فعالیت های بین المللی بازار سرمایه، ارتقا کیفیت و تنوع زیرساخت های الکترونیک بازار سرمایه، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه از ماموریت های سازمان است.

طراح و مدیر اجرایی نقشه استراتژی سازمان بورس سپس به نقشه استراتژی اشاره کرد و ادامه داد: مأموریت سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور است.

فروهر ابراز داشت: در راستای دست یابی به دو هدف افزایش توان ثروت آفرینی کشور و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی، اقداماتی صورت می گیرد.

وی در بخش وجه مشتریان و ذینفعان خاطرنشان کرد: بهبود مستمر رضایت مشتریان و ذینفعان باعث می شود که شاهد افزایش عرضه در بازار اولیه، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، افزایش سرمایه گذاری خارجی و افزایش تعداد معاملات در بازار ثانویه باشیم.

طراح و مدیر اجرایی نقشه استراتژی سازمان بورس ابراز داشت: در عین حال، افزایش هم افزایی درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، مشارکت فعال و موثر در سیاستگذاری و قانون گذاری در وجه فرایندها و قابلیت ها گنجانده شده است.

فروهر یادآور شد: در وجه فرایندها و قابلیت ها چند هدف جداگانه نیز دیده شده است که عبارتند از متنوع سازی، تقویت وتوسعه نهادهای مالی سرمایه گذاری، متنوع سازی، تقویت وتوسعه نهادهای مالی ارائه دهنده خدمات، ارتقای کیفیت عملکرد مدیران دارایی (صندوقها و سبدگردانها)، متنوع سازی ابزارهای تامین مالی، توسعه ابزار هایپوشش ریسک، توسعه ارائه خدمات ویژه به سرمایه گذاران در بازارسرمایه.

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به این اهداف باید در وجه یادگیری و رشد اقداماتی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: در مجموع 60 هدف طراحی شده است که هر وجه ، اهدافش علت رسیدن به اهداف وجه بعدی است. برای این 60 هدف شاخص هایی در نظر گرفته شده است. برای رسیدن به این اهداف اقدامات آتی طراحی شده است که عبارتند از : تحلیل شاخص های پیشنهادی و تصویب  آن، محاسبه وضعیت موجود شاخص ها، تعیین اهداف کمی هر شاخص، نهایی کردن برنامه های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف کمی شاخص ها، برنامه ریزی زمانی و ایجاد گانت چارت جهت هر یک از برنامه ها، کنترل پروژه جهت هر یک از برنامه ها و اندازه گیزی هر یک از شاخص ها در بازه های زمانی معین.

در ادامه نشست، مدیران و اعضای هیات مدیره ارکان هر کدام به ابراز نظر در خصوص این موضوع پرداختند تا در نهایت جمع بندی صورت بگیرد.


منبع : دکتر فطانت در نشست هم اندیشی مدیران ارکان بازار سرمایه بیان کرد: تطبیق نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار با استانداردهای آیسکو      1394/11/20 12:44    تعداد بازدید :  490

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 490
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار