دوره آموزشی اوراق مشتقه در بازار سرمایه ایران
دوره آموزشی اوراق مشتقه در بازار سرمایه ایران
اطلاع از نحوه ثبت نام

دانش پذیر گرامی، لطفا پیش از تکمیل فرم ذیل، راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی را از اینجا دریافت نموده و آن را به طور کامل مطالعه نمایید.

مشخصات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* جنسیت :
       
* نام پدر :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
* کد ملی :
* شماره شناسنامه :
* محل صدور :
* رشته تحصیلی :
* مقطع تحصیلی :
* محل تحصیل :
* سمت شغلی :
* محل فعالیت :
* شهر محل فعالیت :
سایر :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* پست الکترونیکی :
* نشانی :
* کدپستی :
اطلاعات دوره

مدت دوره (ساعت)  شهریه با احتساب مالیات برارزش افزوده (ریال)
معرفی شدگان اعضا داوطلبین آزاد
16 1،800،000 2،400،000

معرفی نامه

جهت تکمیل ثبت نام ارائه ی معرفی نامه از سازمان یا شرکت متبوع با فرمت ذیل الزامی می باشد.

معرفی نامه:

بسمه تعالی

   بدینوسیله جناب‌آقای/سرکار‌خانم ............................. از طرف شرکت ......................................
جهت دوره/ سمینار آموزشی .....................................................................  معرفی می شوند.

مهر و امضاء شرکت 

 

تصویر معرفی نامه ی ممهور به مهر شرکت را در قسمت زیر بارگذاری نمایید.

تصویر معرفی نامه :
اطلاعات مالی ثبت نام

توجه:

چنانچه متقاضی ثبت نام گروهی هستید، هر فرد بایستی مبلغ ثبت نام خود را به صورت جداگانه واریز نماید.* مبلغ شهریه دوره بر اساس اطلاعات بالا (به ریال) :
* نحوه ی واریز :
* شماره فیش :
* تاریخ واریز :
* نام واریز کننده :
* تصویر فیش واریزی :
شرکت در دوره های برگزار شده توسط کانون کارگزاران

آیا تاکنون در دوره های برگزار شده توسط کانون شرکت نموده اید؟ 
* 1 :
       
2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

نحوه آشنایی با این دوره
1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :
تعهد نامه
دانش پذیر گرامی، برای اتمام ثبت نام خود در این دوره باید متعهد شوید که با مطالعه راهنمای ثبت نام و آگاهی از شرایط دوره به تکمیل  فرم  فوق اقدام نموده اید و صحت اطلاعات مندرج را تایید نمایید.
* شرایط مذکور را :

ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
بازار سرمایه در یک نگاه
همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار