فرم مشخصات فردی و حرفه ای

متقاضی محترم:

چنانچه تمایل دارید با شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه همکاری نمایید و در آن شرکت ها استخدام و مشغول به کار شوید خواهشمند است اطلاعات فردی، حرفه ای و سایر موارد درخواستی را طبق فرم ذیل وارد نمایید.

فرم مشخصات فردی و حرفه ای
مشخصات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* جنسیت :
       
کد ملی :
* تاریخ تولد :
محل تولد :
* وضعیت تأهل :
       
وضعیت خدمت وظیفه :
                   
تلفن محل سکونت :
* تلفن همراه :
* شهر محل سکونت :
* آدرس محل سکونت :
* پست الکترونیکی :
اطلاعات مدارک تحصیلی

لطفاً اطلاعات مربوط به دو مدرک اخیر تحصیلی را از مدارج بالاتر به ترتیب وارد نمایید.

آخرین مدرک تحصیلی

* رشته تحصیلی :
* مدرک تحصیلی :
* نام و محل مرکز آموزشی :
* معدل :
* سال فارغ التحصیلی :
...

ما قبل آخرین مدرک تحصیلی

* رشته تحصیلی :
* مدرک تحصیلی :
* نام و محل مرکز آموزشی :
* معدل :
* سال فارغ التحصیلی :
سوابق کاری

آخرین سابقه کاری

نام سازمان/شرکت :
سمت :
از تاریخ :
تا تاریخ :
...

سایر سوابق

نام سازمان/شرکت :
سمت :
از تاریخ :
تا تاریخ :
...
نام سازمان/شرکت :
سمت :
از تاریخ :
تا تاریخ :
اطلاعات گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه

چنانچه در آزمون های گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می گردد شرکت نموده و موفق به اخذ مدارک مربوطه گردیده اید، مدارک مذکور را مشخص نمایید.

اصول بازار سرمایه :
معامله گری اوراق تأمین مالی :
معامله گری بورس کالا :
معامله گری ابزار مشتقه :
تحلیل گری بازار سرمایه :
کارشناس عرضه و پذیرش :
مدیریت نهادهای بازار سرمایه :
ارزشیابی اوراق بهادار :
مدیریت سبد اوراق بهادار :
اطلاعات سایر دوره های آموزشی گذرانده شده
+ -
عنوان دوره :
محل برگزاری دوره :
مدت دوره :
میزان تسلط به زبان های خارجی
+ -
زبان :
خواندن :
نوشتن :
مکالمه :
مهارتهای نرم افزاری و حرفه ای
+ -
نرم افزار و یا مهارت :
میزان تلسط :
               
سایر اطلاعات
آیا عضویت در مجامع حرفه ای و دانشگاهی و بین المللی دارید؟ نام ببرید :
آیا تألیفات، مقاله و یا سابقه تدریس دارید؟ نام ببرید :
فعالیت در کارگزاری

چنانچه در حال حاضر با شرکت های کارگزاری یا سایر نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام همکاری دارید فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

محل فعالیت :
سمت :
نوع همکاری :
       
مدت همکاری تا کنون :
Privacy Policy

اینجانب مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در این فرم را شخصاً بر عهده می گیرم و از این جهت مسئولیتی متوجه کانون نمی باشد.

همچنین نسبت به در اختیار گذاشتن اطلاعات فرم به شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای بازار سرمایه رضایت دارم.

* شرایط مذکور را :

ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار