سامانه دریافت مشکلات و پیشنهادات سامانه های نرم افزاری

به منظور بهره برداری بهینه تر از سامانه های ارائه شده از طرف شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه و همچنین ارتقاء سرویس های ارائه شده، در صورت مشاهده یا بروز هر گونه خطا هنگام کار با نرم افزارهای مذکور، می توانید با استفاده از این فرم، خطای بوجود آمده را به همراه مستندات خود برای کانون ارسال نمائید.

همچنین از این طریق می توانید پیشنهادات خود را جهت بهبود کیفیت این نرم افزارها ارسال نمایید.

اطلاعات وارد شده محرمانه تلقی شده و فقط اطلاعات مربوط به مشکلات و پیشنهادات نرم افزاری در اختیار شرکت نرم افزاری مربوطه قرار خواهد گرفت.

سامانه دریافت مشکلات و پیشنهادات سامانه های نرم افزاری
اطلاعات کاربر نرم افزار
* نام شرکت کارگزاری :
* نام تکمیل کننده فرم :
* ایمیل :
اطلاعات نرم افزار
* نام نرم افزار :
* شرکت نرم افزاری تولید کننده نرم افزار :
در صورتی که نام شرکت ارائه کننده نرم افزار در لیست نمی باشد در این قسمت وارد نمایید :
* مدت آشنایی با نرم افزار :
اطلاعات مرتبط با خطای مشاهده شده
* تاریخ وقوع خطا :
* توضیحات در ارتباط با خطای مشاهده شده :
آیا به شرکت نرم افزاری اطلاع داده اید؟ :
در صورت اطلاع به شرکت نرم افزاری نتیجه چه بوده است؟ :
بارگذاری Screen Shot از پیغام خطا و دیگر عکس های مرتبط

در این قسمت با کلیک بر روی دکمه UpLoad عکس های مرتبط با پیغام خطا را بارگذاری نمایید

به منظور گرفتن عکس از صفحه نمایش از دکمه PrtScrn یا Print Screen استفاده نموده و سپس در یکی از نرم افزارهای ویرایش تصویر همانند Paint و یا PhotoShop با انتخاب Paste عکس گرفته شده را وارد نمایید و پس از ذخیره نمودن آن را در داخل فرم بارگذاری نمایید.

بارگذاری تصویر خطای مشاهده شده :
بارگذاری تصویر دوم در صورت وجود :
بارگذاری تصویر سوم در صورت وجود :
پیشنهادات
آیا پیشنهادی برای بهبود عملکرد این سامانه دارید؟ :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار