واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اقدام به برگزاری دوره جامع آموزشی آنلاین آشنایی با ابزارهای معاملاتی طلا در بازار سرمایه می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " ارزشگذاری سهام شرکت ها (با رویکرد کاربردی) می نماید .
از نوبت سی و چهارم برگزاری این دوره ها لازم است متقاضیان به صورت حضوری مدارک تحصیلی خود را ارائه دهند.
کانون کارگزاران بار دیگر همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی اقدام به برگزاری سمینار آموزشی " تحلیل صنعت سرب و روی" می نماید.
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار