کانون کارگزاران همایش بازار سرمایه بین الملل ژاپن را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، در اسفند ماه سال جاری، اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "بررسی چشم انداز و سودآوری صنایع پتروپالایشی در سال 1397" می نماید.
نتایج آزمون نوبت چهارم دوره معامله گر برخط گروهی از امروز بر روی سایت کانون قابل مشاهده می باشد.
واحد آموزش کانون کارگزاران در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، در اسفند ماه سال جاری، اقدام به برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با بودجه کل کشور و مهمترین تغییرات در لایحه بودجه سال 1397" می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی "ارزشیابی و روش های تامین مالی استارتاپ ها (با رویکرد کاربردی)" می نماید.
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار