واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال (پیشرفته)" می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال (مقدماتی)" می نماید.
کانون کارگزاران بار دیگر همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در دی ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با ابزار مشتقه " می نماید.
آزمون نوبت هفتم دوره نظارت و کنترل داخلی در روز جمعه مورخ 24 آذرماه سال 1396، در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار